Werkwijze


Elke klant en elk project is verschillend en heeft dus een eigen aanpak nodig. Maar elk ontwerp proces bestaat uit vier belangrijke stappen. Het begint met een vriendelijke kennismaking en het verzamelen van alle benodigde informatie om het project te starten. Vanuit deze kennismaking ga ik over op het realiseren van uw product.


Mijn werkwijze

Stap 1: Kennismaking

Via een kennismaking bespreken we de beste aanpak van het project. In deze eerste fase inventariseer ik uw wensen door middel van het stellen van de juiste vragen. Wie bent u? Wat is uw verhaal? Wie is uw doelgroep? Kortom wat moet ik doen om aan uw wensen te voldoen.

Stap 2: Ruwe Schetsen

Na deze prettige kennismaking volgt de ontwerp fase. In deze fase begin ik eerst met het maken van een aantal ruwe schetsen. Aan de hand van deze schetsen zoeken we samen naar de beste vormgeving voor u. Met uw feedback ga ik verder tot het perfectioneren van deze schetsen.

Stap 3: Definitieve Ontwerp

Nadat u feedback heeft gegeven op de ruwe schetsen, ga ik over tot het definitieve ontwerp. Het concept wordt verder ontwikkelt en een definitief ontwerp wordt vormgegeven. Dit creatieve ontwerp maak ik technisch perfect en ik ga er voor zorgen dat dit klaar is voor de drukker.

Stap 4: Publicatie

Nadat alle puntjes op de i zijn gezet en u een akkoord heeft gegeven van het definitieve ontwerp, ga ik over tot het druk klaar maken van het ontwerp. Als alles druk klaar is, stuur ik u de benodigde bestanden op om naar de drukkerij te brengen, zodat het gewenste resultaat behaald is.

Wilt u meer weten over mijn plan van aanpak?